Interieurinrichting

Voor woning en kantoor

Het Paleis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Paleis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze  Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN U GRAAG OP UW LOCATIE

Samenwerken met Het Paleis betekent dat u van A tot Z het werk uit handen wordt genomen. We begeleiden u van begin tot eind, dus van het verwijderen van de oude vloer tot aan het schoon opleveren van de ruimte. Maar het begint altijd met een beoordeling ter plaatse door één van onze adviseurs. Hij stelt op basis van zijn bevindingen een gratis advies met vrijblijvende prijsopgave voor u samen. Vervolgens gaan we aan de slag met realiseren van uw nieuwe werkomgeving. En dat alles met zo min mogelijk overlast en tijdverlies voor u en uw medewerkers.

Advies
Inmeten
Produceren
Montage